Kapare

Ofta så brukar folk blanda ihop kapare och pirater, skillnaden mellan pirater och kapare är att kapare är anställda av något land (ofta sitt eget) och är därför tillåtna att plundra alla skepp förutom landets och dess allierade, medan pirater attackerar och plundrar alla skepp de känner för. Ett mycket känt exempel på en kapare är Sir Francis Drake, som stred för britterna mot främst spanjorerna. Ett annat exempel är Robert Surcouf som under sin korta period som kapare (1798 - 1801) tog nästan 50 fartyg.