Dokumentera?

Är social dokumentation en bra åtgärd inom sjukvården? Det är självklart en säkerhetsåtgärd, men frågan är var gränsen går för rätt till privatliv. Varje människas situation ser ju helt olika ut och det är svårt att generalisera. Söker man sjukvård är det definitivt en trygghet att läkarna och sjukvårdspersonalen känner till så mycket som möjligt om ens levnadsförhållanden... Jag reflekterar över detta då jag sitter på en läkarmottagning och väntar på att genomföra en årlig rutinmässig hälsokontroll...