Murar som fungerar

När detta fungerar så har man många saker att tänka på att göra och det handlar mer om att göra det som krävs samtidigt som man verkligen också kommer runt allting. Men om man inte känner något för andra så kan man ändå se till at göra något annat för dom som verkligen kan få till en annan sak. Ja, det handlar om att man faktiskt kommer runt detta och ser till att en gabionmur kan resas och därigenom också få till något mer för alla andra. Ja, det handlar om att kunna njuta av det gröna och det handlar om att göra det som krävs. Men man kan se till att göra allting för alla andra med.